קרן לאוטמן היא קרן משפחתית שנוסדה ב – 2008, הקרן עוסקת בקידום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי וקידום השותפות והשויון בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית

העקרונות המנחים לקידום הקרן

  • קרן אקטיבית ואסטרטגית
  • עבודה עם שותפים – מגזר ציבורי ושלישי
  • אפקטיביות ובניית תשתיות לפעולה רחבה
  • מדידה והערכה
  • מעקב ומעורבות גבוהה של הקרן

פיתוח תכניות למידה,
צמיחה וקידום מעמדם של
מנהלי בתי הספר בישראל

תמיכה בעמותות ובתכניות
הנוגעות לצמצום פערים

קידום מדיניות חינוך לחיזוק
ערכי הדמוקרטיה והשותפות

חיזוק תשתיות חינוך בלתי פורמאלי
בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

קידום תכניות הפועלות
לחיזוק ובניית קשרים
בין הקבוצות המרכיבות
את החברה בישראל

שיפור איכות החיים
המשותפים והתודעה
הסולידרית בחברה

קידום שיח מכבד המעודד
הכרה במגוון זהותי
ותרבותי כנכס

קרן לאוטמן היא קרן משפחתית שנוסדה בשנת 2008

דב לאוטמן היה תעשיין ואיש עסקים
ישראלי. מייסד, בעלים ויו"ר של מפעלי
הטקסטיל "דלתא גליל", נשיא התאחדות
התעשיינים בשנים 1986–1993 וחתן פרס
ישראל לשנת תשס"ז בתחום מפעל חיים